WRS*KORWeb rezervacije

WRS*KOR

Najpovoljnija varijanta web rezervacije je preko vlastitog weba. Sustav komunicira s modulima koji su na webu i osiguravaju se informacije o raspoloživim kapacitetima u realnom vremenu.

Upravljanje podržava sljedeće strategije :

  • otvaranje/zatvaranje cjenika ili tipova soba
  • otvoreno /zatvoreno za dolazak
  • minimalni broj dana boravka
  • automatsko zatvaranje uz odgovarajuće parametre ( postotak zauzeća, broj soba ukupno ili broj soba prema tipu sobe )

Statistika web rezervacija pokazuje nam koliko se posjeta pretvori u rezervaciju.