RješenjaKOR Informatički inženjering

KOR programska rješenja nastala su na bazi dugogodišnje suradnje s vrhunskim profesionalcima u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Naši korisnici uložili su poznavanje struke, a mi smo ga „pretočili“ u alate koji omogućavaju brzo i jednostavno obavljanje svakodnevnih zadataka, kao i učinkovito vođenje poslovanja.

Software je višejezičan i podržava sve valute koje trebamo.

Karakteristike  KOR Rješenja

Unaprijeđena prodaja kapaciteta

  • upravljanje tržišnim grupa i tržišnim segmentima

Korisnik sam definira tržišne grupe i tržišne segmente koje želi pratiti 

  • rezervacije iz ureda, vlastiti web i veze na druge sustave

Današnja prodaja koristi sve načine prodaje, klasična prodaja kapaciteta iz ureda rezervacija, prodaja putem vlastitog weba bez naknade

  • upravljanje kapacitetima i cijenama

S ciljem postizanja što boljih poslovnih rezultata, program je prilagođen da omogućava upravljanje kapacitetima ( segmentiranje, restrikcije ) i cijenama aranžmana.

Integriranost

Pokrivanje segmenata i sučelja za druge sustave

KOR rješenja pokrivaju sve hotelske segmente, modularna su i mogu se instalirati pojedinačno i funkcionirati samostalno. Kada ih je instalirano više, funkcioniraju jedinstvo, povezano, bez dodatnih unosa.

Jedinstavena baza podataka

Jedna jedinstvena baza podataka omogućava jednostavna pretraživanja baze

Jednostavnost

Brza dostupnost pojedinih funkcija, mogućnost prilagodbe svakog radnog mjesta

Svaki operater može si  organizirati vlastite „kratice“ sukladno radnom mjestu (check in, check out i sl.)

Prilagođeno radu na front office-u bez upotrebe miša

Na front office-u operateri stoje i trebaju posao na računalu obaviti što prije pa im je omogućen rad i s tipkovnicom i mišem

Mogućnost brzog check-ina, promjene sobe, produžetka boravka i dr. s upravljačkog ekrana

Centralni ekran s pregledom zauzeća i „ugnjžđenim“ funkcijama dohvatljiv je putem funkcijskih tipki i s njega je moguće raditi najbitnije funkcije front office-a

Parametriziranje aplikacija omogućava jednostavnu prilagodbu specifičnostima pojedinih objekata

U inicijalnim parametrima aplikacije određuju se razne specifičnosti vezane uz poslovanje hotela. Promjena tih parametara omogućuje glatki prijelaz na drugi način rada.