MAT*KORMaterijalno i skladišno poslovanje

MAT*KOR

Osnovni podaci

 • neograničeni broj artikala
 • različiti ulazi-izlazi po skladištu i artiklima
 • individualni kriteriji artikala po grupama / glavnim grupama / grupama artikala

Ulaz robe

 • jednostavan unos podataka s ugrađenom kontrolom
 • pretraživanje dobavljača po abecedi
 • abecedno ili brojčano pretraživanje artikala
 • slobodan izbor knjiženja po mjestima troška
 • prikaz zadnje cijene isporuke
 • automatsko pribrajanje/oduzimanje poreza na/od cijene artikla
 • pristup u centralno skladište
 • direktni pristup pomoćnim skladištima
 • vođenje robe po izdatnici ili računu
 • ispis ulaza artikla po raznim kriterijima
 • trenutačni pregled i analiza stanja skladišta
 • izmjena i novi unos artikla kod knjiženja

Izlaz robe

 • jednostavan i brzi dohvat  prometa  artikala
 • jednostavno knjiženje standardnoga izlaza robe (izdatnica)
 • vođenje skladišta  po metodi  HIFO,LIFO ili prosječna ponderirana cijena
 • mogućnost prijenosa artikala između pomoćnih skladišta - međuskladišnica
 • povrat artikala u centralno skladište
 • knjiženje gubitaka (lom, nestanak, krađa)

Inventura

 • inventurna lista po skladištima
 • slobodno oblikovanje lista inventure
 • jednostavan unos izbrojenoga stanja
 • lista viškova i manjkova
 • slobodan izbor inventure - potreba perioda

Modul nabave, od načina naručivanja do izvršene isporuke

 • najmanja i najveća količina artikala po skladištu
 • lagano upravljanje standardnim narudžbama
 • podaci o artiklu - najviša, prosječna i najniža cijena
 • podaci o dobavljaču i artiklu - najviša, prosječna i najniža ciljana
 • ukupni opseg poslovanja dobavljača
 • automatski prijedlog za artikl po najnižoj cijeni
 • automatski prijedlog najpovoljnijeg dobavljača
 • ispis narudžbenica
 • izravno slanje narudžbenica elektroničkim putem