PovezniceKOR Informatički inženjering

Udruga poslodavaca u hotelijerstvu

UDRUGA POSLODAVACA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE (UPUHH) je vodeća strukovna udruga u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj s dugoročnim ciljevima razvoja u hotelijerstvu.

UPUHH ima svrhu biti strukovno gospodarska udruga iz područja hotelijerstva i ugostiteljstva koja okuplja menadžere, stručnjake i poduzetnike, a koja ima zadatak promicanja i afirmacije većeg značaja općih interesa u hotelijerstvu u Republici Hrvatskoj.

www.upuhh.hr

Ministarstvo turizma

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

www.mint.hr

Propisan sadržaj računa – elementi računa

Više propisa uređuje izdavanje računa i obvezne elemente računa.  Prema članku 54., st. 1. Općeg poreznog zakona „Porezni obveznici dužni su izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.“

www.misljenja.hr/novosti/propisan-sadrzaj-racuna-elementi-racuna/43/

Hotelski zakonik

Preuzmite dokument sa linkovima na sve zakone i pravilnike ovdje.