SALES*KORProdaja i banketi

SALES*KOR

Kod tvrtki koja u svojoj organizaciji ima više pojedinačnih hotela/objekata za smještaj obično se prodajom kapaciteta upravlja s jednog mjesta. Na taj način imamo transparentnu sliku stanja za jedan, više ili sve objekte.

Cijene i aranžmani

Prodaja može kreirati neograničen broj aranžmana, cjenika i sezona. Jedan cjenik može imati dvije kategorije (nižu i višu, tjedan i vikend cijenu), neograničen broj sezona i valuta.

Aranžmani mogu uključivati različite usluge, a moguće je kreirati pakete.

Ugovaranje alotmana

Sustav vodi brigu o svim bitnim elementima alotmanskog ugovora: kapaciteti, cijene, aranžmani, roku za rezervaciju (release date).

Postoji mogućnost ispisa rezervacija s brojem noćenja i financijskim iznosom za rani booking.

Grupe i blokovi

Sustav razlikuje grupu gostiju koji koriste istu uslugu i plaćaju jednim računom za sve članove, i blokove gostiju koji jesu međusobno povezani, ali ih stalno moramo pratiti i kao grupu i kao pojedince (seminari, team building, kongresi, ...).