HREC*KORRecepcijsko poslovanje

HREC*KOR

Rezervacije

Rezervacije predstavljaju programski modul koji u praksi može funkcionirati na različite načine:

 • u okviru recepcijskog poslovanja za pojedinačne hotele
 • u okviru recepcijskog poslovanja s vezom na vlastiti web sustav
 • u okviru centralnog rezervacijskog sustava za više hotela

Vrlo jednostavna za rukovanje, aplikacija omogućava rezervacije za individualne goste, agencijske goste, grupe, blokove.

Bolnicama i lječilištima prilagođen je sustav vođenja rezervacija na način da se prati zauzeće kreveta, a ne samo zauzeće soba.

Posebni izvještaji i pregledi zauzeća djelomično popunjenih soba olakšavaju planiranje prihvata gostiju na bolničkom liječenju.

Recepcijsko poslovanje

Check-in

Prijava gosta može se obaviti putem redovne rutine Check in ili preko centralnog ekrana za upravljanje gdje imamo pregled svih zauzetih soba i možemo direktno odabrati sobu i potom unijeti podatke gosta. Prijava može biti u jednom ili dva koraka (ovisno u organizaciji rada u hotelu).

Lječilišta i bolnice goste mogu prihvaćati iz evidencije prijava . Za svakog gosta određujemo da li je na bolničkom liječenju ili nije radi praćenja statistika ostvarenih dolazaka i noćenja.

Check-out

Odjava gosta i ispis računa mogu se obaviti na nekoliko načina:

 • odjava gosta i ispis računa za individualca
 • grupna odjava agencijskih gostiju
 • odjava i ispis računa koji se plaća fakturom
 • ekspres check out koji se „naručuje“ putem sustava interaktivne televizije

Program omogućava :

 • skupljanje više soba na jedan račun
 • podjela računa : po pojedinim troškovima, po grupama za podjelu i po mjestu troška
 • više načina plaćanja jednog računa
 • prilagodbe računa tijekom ispisa ( izgled zaglavlja, kolone, podaci za ispis )
 • ispis računa na jeziku sukladno državljanstvu gosta

Za bolnice i lječilišta podržane su sve porezne specifičnosti kod ispisa računa.

Sobe i pregledi zauzeća

Pregled zauzeća po danima i sobama imamo detaljno prikazano na centralnom upravljačkom ekranu. Na njemu se jasno vide „rupe“ koje imamo u zauzeću. Pored toga, na posebnu tipku možemo dobiti kumulativne podatke po danima.

Prognoza zauzeća pokazuje podatke o fizičkom zauzeću i financijskim parametrima po danima za zadani period.

Knjiga kvarova

Pravovremeno otkrivanje, evidentiranje i što brže otklanjanje kvarova od izuzetne je važnosti za svaki hotel jer može spriječiti razne neugodne situacije s gostima.

Sustav omogućava evidenciju kvara i trenutnu dojavu kvara odgovornim osobama na e-mail ili na mobitel putem sms poruke. Na taj način se skraćuje vrijeme  u kojem je soba/prostor izvan uporabe.

Analize i ključni pokazatelji učinkovitosti

Program sadrži velik broj različitih pregleda i izvještaja. Svaki pregled moguće je prebaciti u druge formate (xls, rtf, pdf, html). Svaki izvještaj se najprije pregledava na zaslonu, a potom ispisuje. Također se može prebaciti u drugi format. Neki izvještaji se dodatno mogu „presložiti“ (izbaciti neke kolone ili pregrupirati) prije ispisa.

Ključni pokazatelji učinkovitosti: zauzeće soba, zauzeće kreveta, broj gostiju, prosječna cijena sobe ARR, prosječna cijena noćenja AOR, prosječna cijena po raspoloživoj sobi Rev PAR, ...