Promijenjen je Zakon o boravišnoj pristojbi

U predloženim izmjenama Zakona uređuje se sljedeće:

  • inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o boravišnoj pristojbi provodi nadležna inspekcija Ministarstva financija, umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata,
  • usklađuje se plaćanje boravišne pristojbe za nautičare s drugačijim načinom plaćanja naknada iz područja pomorstva,
  • daje se ovlaštenje ministru turizma da detaljnije uredi način plaćanja boravišne pristojbe za nautičare

Izmjene Zakona donesene su po hitnom postupku kako bi se omogućilo nesmatno provođenje inspekcijskog nadzora u području boravišne pristojbe nakon prestanka rada Državnog inspektorata od 01. siječnja 2014. godine, odnosno izbjegli mogući problemi u provođenju inspekcijskog nadzora nad obračunom,naplatom i uplatom boravišne pristojbe te prijavom i odjavom boravka turista nakon 01. siječnja 2014. godine radi izmijenjene nadležnosti.

Od 01.01. 2014 godine prestaje s radom Državni inspektorat, a inspekcijski poslovi u području boravišne pristojbe prelaze u nadležnost Ministarstva financija.

Izvor : http://www.sabor.hr